VATANDAŞLIK MÜRACAAT REHBERİ

VATANDAŞLIK İÇİN GAYRİMENKUL YATIRIMI

Başvuru sahiplerinin Türkiye'de asgari 250.000 $ değerinde mülk satın almaları gerekmektedir. Bu, tüzük hükümleriyle tek bir mülk veya birden çok mülk satın alarak yapılabilir.

Başvuru sahiplerinin satın aldıkları mülkü en az 3 yıl saklamaları gerekmektedir. Bu taahhüt, Tapu ve / veya Noter Onaylı Satış Sözleşmesinde ek açıklama olarak kaydedilmelidir.

Mülkiyetin değeri, Bankacılık Denetleme Kurulu tarafından ilan edilen yetkililer tarafından yapılan resmi bir değerlendirme anketi ile belirlenecektir. Değerlendirme raporunda mülkün değeri en az 250.000 ABD Doları olmalıdır.

Mülkiyet satış fiyatı, alıcının hesabı ile satıcının hesabı arasında yapılan işlemin kanıtı olarak tutulacak olan banka makbuzları tarafından desteklenecek olan banka havalesi yoluyla satıcıya ödenmelidir.

Mülkiyetin resmi olarak beyan edilen değeri, Noter Onaylı Satış Sözleşmesi ve / veya Tapu Dairesi nezdindeki mülkiyet devri sırasında en az 250.000 $ olmalıdır.

Gayrimenkulün ipotek kredisi ile satın alınması durumunda herhangi bir şekilde ipoteğe tabi tutulması durumunda, ipotek değeri değerleme anketinde belirtilen değerden düşülecek ve kalan tutar dikkate alınacaktır.

Başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Dairesi aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.

Emlak Ara